Referees

5T 2014 Referees

Prof. Dr. Gülsüm Baydar (YÜ, Mimarlık Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hakan Ertep (YÜ, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu. (İKÜ, Mimarlık Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Oya Demirbilek (University of New South Wales, Avustralia)

Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu (YÜ, Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy (KHÜ, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Doç. Dr. Çiğdem Kaya (İTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Doç. Dr. Deniz Hasırcı (İEÜ, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Dilek Kaya (YÜ, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Elçin Tezel (BAÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gülname Turan (İTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Doç. Dr. Meltem Gürel (Bilkent Ü, Mimarlık Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Osman Demirbaş (İEÜ, GSTF Dekan Yrd.)

Doç. Sinan Niyazioğlu (MSGSÜ, Grafik Tasarım Bölümü)

Doç. Dr. Şebnem Timur Öğüt (İTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz (YÜ, Mimarlık Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan (MSGSÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı B.)

Yrd. Doç. Dr. Aren Kurtgözü (KHÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı)

Yrd. Doç. Dr. Arzu Vuruşkan (İEÜ, GSTF Dekan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam (İEÜ, Moda Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Eser Selen (KHÜ, İletişim Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Fehmi Doğan (İYTE, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Ballice (YÜ, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Harun Kaygan (ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Işıl Oygür (BAÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık (YÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Naz Börekçi (ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Özlem Savaş (Bilkent Ü, İletişim ve Tasarım Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Pınar Kaygan (ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav (İEÜ, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)

Dr. Ali O. İlhan (Washington State University, Sosyoloji Bölümü)

Dr. Jose Bartolo (Communication Design, Escola Superior de Artes e Design)

Ögr. Gör. Burkay Pasin (İEÜ, Mimarlık Bölümü)

Ögr. Gör. Figen Işık (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Ögr. Gör. Osman Şişman (Anadolu Ü, Endüstriyel Tasarım Bölümü)